Vandrestier

Hvis du bor på Valjevikens campingplads, er der gode muligheder, der starter ved Valje. Skovene inden for reservatet er domineret af næringsrige bøgeskove, hvor skoven i

syd er mere varieret og rig på dødt ved, end den er i nordøst. Indgangen til Valje Gods er kantet af en allé af meget gamle løvtræer af forskellig slags. Læg også mærke til et par kæmpestore platantræer, der står i det lille skovområde mellem indfaldsvejen og jernbanen.

Vandrestier

Reservatet omfatter også dele af bugten Valjeviken. Havmiljøet er domineret af lavvandede blødbunde med en artsrig vegetation, der er vigtig for fiskenes reproduktion. Bugten er et vigtigt reproduktionsområde for bl.a. gedde og aborre.

Udendørs rekreation

Reservatet omfatter også dele af bugten Valjeviken. Havmiljøet er domineret af lavvandede blødbunde med en artsrig vegetation, der er vigtig for fiskenes reproduktion. Bugten er et vigtigt reproduktionsområde for bl.a. gedde og aborre. I Sölvesborg er der flere hyggelige vandrestier og vandreområder af varierende længde. På Lister Huvud og Stibyberget er der fremragende vandrestier, som du kan gå på!

Sölvesborgsleden
Sölvesborgsleden er en 8 km lang sti tæt på byen, som går gennem smukke bøgeskove og ud til havet ved Valjeviken. Du kan vælge at gå hele eller dele af stien. Du kan også starte og stoppe, hvor du vil. Det tager cirka to timer at gå hele ruten. På store dele af stien er det nemt at komme rundt, selv med rollator og barnevogn. Nogle dele af stien er sværere at komme til, men kortet i brochuren viser alternative, lettilgængelige ruter. Ude i terrænet er stien markeret med grønne og hvide mærker.
Ud over naturen byder stien på spændende små historier om de steder, man passerer.

Blekingeleden
Blekingeleden er lidt over 22 kilometer lang og strækker sig fra Sölvesborg i vest til Bröms i øst. Den første etape af Blekingeleden starter ved Sölvesborg Rejsecenter og går ned til havnen med udsigt over Sölvesborgsviken og Sölvesborgsbron. Derefter går den gennem bymidten og fører dig ud af byen op mod Ryssberget. Parallelt med Blekingeleden løber Skåneleden også de første to etaper til Östafors, hvor Skåneleden så går til Bökestad, og Blekingeleden fortsætter mod Boafalls Backe.

Turistbureau
Hvis du vil have kort over vandrestierne, er du velkommen til at kontakte turistbureauet på
Sölvesborg kommune. De vil hjælpe dig med at finde rundt i kommunens vandreområde!