Vandringsleder

Bor man på Valjevikens camping så finns det fina möjligheter som startar vid Valje. Skogarna inom reservatet domineras av näringsrika bokskogar, där skogen i

söder är mer varierad och rik på död ved än den är i nordost. Infarten till Valje herrgård kantas av en allé med mycket gamla ädellövträd av olika slag. Lägg också märke till ett par jätteträd av sykomorlönn som står i det lilla skogspartiet mellan infartsvägen och järnvägen.

Vandringsleder

I reservatet ingår också delar av havsviken Valjeviken. Den marina miljön domineras av grunda mjukbottnar med en artrik vegetation som är viktiga för fiskarnas reproduktion. Viken är ett viktigt reproduktionsområde för bland annat gädda och abborre.

Friluftsliv

I reservatet ingår också delar av havsviken Valjeviken. Den marina miljön domineras av grunda mjukbottnar med en artrik vegetation som är viktiga för fiskarnas reproduktion. Viken är ett viktigt reproduktionsområde för bland annat gädda och abborre. I Sölvesborg finns det flera trevliga vandringsleder och strövområden med varierande längder. På Listers Huvud och på Stibyberget finns bland annat utmärkta vandringsleder som du kan promenera på!

Sölvesborgsleden
Sölvesborgsleden är en 8 kilometer lång stadsnära led som går genom vackra bokskogar och ut mot havet vid Valjeviken. Du kan välja att gå hela eller delar av leden. Du kan även börja och sluta promenera vart du vill. Det tar cirka två timmar att gå hela rundan. På stora delar av leden är det lätt att ta sig fram, även med rollator och barnvagn. Vissa delar av leden är mer svårframkomliga, men på kartan i broschyren finns det alternativa, lättframkomliga sträckor markerade. Ute i terrängen är leden markerad med grönvita markeringar.
Förutom natur erbjuder leden spännande små historier om de platser som du passerar.

Blekingeleden
Blekingeleden är drygt 22 mil lång och sträcker sig från Sölvesborg i väst till Bröms i öst. Första etappen av Blekingeleden börjar vid Sölvesborgs Resecentrum och går ner till hamnen med utsikt över Sölvesborgsviken och Sölvesborgsbron. Därefter går den genom stadskärnan och leder dig sedan ut ur staden upp mot Ryssberget. Parallellt med Blekingeleden går även Skåneleden de första två etapperna till Östafors, där går sedan Skåneleden till Bökestad och Blekingeleden fortsätter mot Boafalls Backe.

Turistbyrån
Om du vill ha kartor över vandringslederna är du välkommen att kontakta Turistbyrån på
Sölvesborgs kommun. De hjälper dig att hitta rätt i kommunens strövområde!